Dokumentation från Arrangörskapets Open Space 12 mars

R_teateroDoM

 

Tack för er medverkan i Arrangörskapets Open Space den 12 mars i Ljungby!

Nedan hittar ni all dokumentation från dagen.

 

 

För mer information, kontakta:
Emelie Johansson, emelie.johansson@rfss.se, 0470-72 47 59

Lämna en kommentar

Under Processen 2014, Regionförbundet södra Småland, Strategiska samtal, Utvecklingsarbete 2012-2014

Tack till alla er som är med och samskapar både glaskonst och regional kulturplan!

GlaskonstverkPresidiet för den regionala kulturplanens styrgrupp, RosMarie Jönsson-Neckö (S), vice ordförande i landstingsstyrelsens kulturberedning, Gunnar Nordmark (Fp), ordförande i regionstyrelsens kulturberedning och Göran Giselsson (M), ordförande i landstingsstyrelsens kulturberedning

Under ledning av Cirkus i Glasriket skapade deltagarna på Kulturens Open Space den 24 januari i Kosta med gemensamma krafter dessa två verk. Mötet var också en kickoff för arbetet med den nya regionala kulturplanen som ska gälla 2015-2017. Underlag till den nya planen samlas in under våren i dialog med kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhället. I augusti bjuder vi in till en remisskonferens för att presentera det sammanställda underlaget.

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Ljungbergmuseets seminarieserie Kulturens krafter

Föreläsningar Kulturens krafter röd 2014-page-001

Ljungbergmuseet anordnar en seminarieserie under våren på temat Kultur som motor för regional utveckling.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Arrangörskapets Open Space

Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun hälsar välkommen till open space om arrangörskap den 12 mars i Ljungby.

fri_teateroDoM

 


Se inbjudan!

 

ANMÄLAN

Kvällen är kostnadsfri.

Anmäl dig senast 5 mars genom att klicka här!

Ett fast arvode utgår till företrädare för den ideella sektorn samt fria aktörer inom det professionella kulturlivet. För mer information kontakta Regionförbundet södra Smålands kulturkansli.

 

För mer information och kontakt:

Emelie Johansson, 0470-72 47 59, emelie.johansson@rfss.se

 

 

Lämna en kommentar

Under Processen 2014, Regionförbundet södra Småland, Strategiska samtal

Dokumentation från Kulturens Open Space 24 januari

 

Tack för er medverkan i Kulturens Open Space den 24 januari i Kosta!

Nedan hittar ni all dokumentation från dagen.

 

Samtalsrapporter – Kulturens Open Space 140124

Presentation_Jessica och Helen

2014-01-24_Frågor temperaturmätning

Temperaturmätning uppföljning kulturplanen

Presentation_RosMarie

Presentation_Iwona

Presentation_Åsa

 

För mer information, kontakta:
Emelie Johansson, emelie.johansson@rfss.se, 0470-72 47 59

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Processen 2014, Regionförbundet södra Småland, Strategiska samtal

Revidering av kulturplanen

Nu finns information om revideringen av kulturplanen under fliken Revidering ovan.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

En regional plattform för det fria ordet

Regionförbundet södra Småland har initierat fyra större regionala utvecklingsprojekt som genomförs med stöd från Statens Kulturråd. Ett av dessa projekt är Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet 2013-2014. Projektet har som mål att:

  •   Utveckla en regional plattform för det fria ordet
  •   Samordna enskilda insatser i syfte att skapa mervärde (regionalt, nationellt och internationellt)
  •  Ge möjlighet till eget skrivande och berättande med särskilt fokus på barn och unga
  •   I samarbete utforma ett förslag till Artist in Residence-program

Läs mer

Lämna en kommentar

Under Det fria ordet