Workshops kring Crowdfunding under Vårstad

cc

 

Så funkar det med crowdfunding! Max Valetin från Fabel kommunikation och Crowdculture berättar om hur du kan finansiera dina kulturprojekt genom att kombinera crowdfunding och offentliga bidrag. De olika öppna föreläsningarna sker på Det fria ordets hus.

 

Fredag den 29 maj klockan 10, Framgångsfaktorer för folkfinansiering

Fredag den 29 maj klockan 14, Digital storytelling

 

Lördag den 30 maj klockan 10, Framgångsfaktorer för folkfinansiering

Lördag den 30 maj klockan 14, Alternativ kulturfinansiering i Kronoberg

 

Däremellan är det öppen verkstad och projektutveckling, båda dagarna 10.00-18.00. Då är du välkommen på drop-in coachning för att utveckla din idé.

Dagen arrangeras av Region Kronoberg i samarbete med Det fria ordets hus och Fabel kommunikation.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Nya kulturstipendier

Region Kronoberg kommer från och med 2015 att årligen dela ut två kulturstipendier: Arbetsstipendium och Ungdomsstipendium.

Stipendierna annonseras ut på våren varje år och delas sedan ut på regionfullmäktiges sista sammanträde för året.

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till kulturstipendium ska bo i länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, till exempel genom en utbildning. Stipendie på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Ansök om stipendium

Information om hur du ansöker om stipendium finns på www.regionkronoberg.se/kultur-och-upplevelser/kulturpriser-och-stipendier/ansok-om-kulturstipendium/

Bakgrund

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. I samband med inträdet i kultursamverkansmodellen 2012 och länets första kulturplan togs ett nytt grepp kring priser och stipendier då det fanns behov att koppla dem till kulturplanen. På grund av den nya kulturplanperioden 2015-2017 beslutade tidigare Regionförbundet södra Smålands regionstyrelse att våren 2015 göra en översyn av stödsystemet för att säkerställa ett system som uppfyller den nya kulturplanen.

Översynen bestod av dels omvärldsbevakning av andra landsting och regioners stipendiesystem varefter vi sammanställde ett antal vägval som regionerna har gjort. Efter det tog vi in ämnesexperter som brukar bedöma stipendieansökningarna för en diskussion kring vägvalen.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Dokumentation från Kulturens Open Space 2015

IMG_2875

Stort tack till alla deltagare på Kulturens Open Space 2015. Denna gång var temat yttrandefrihet och det fria ordet. Nedan hittar ni dokumentation från träffen.

 

Deltagarlista Kulturens Open Space 2015

Program Kulturens Open Space 2015

Dokumentation Kulturens Open Space 2015

Region Kronobergs presentation

Det fria ordets hus presentation

Max Valentins presentation

 

Svenska PEN hittar ni på www.svenskapen.se och www.dissidentblog.org

Lämna en kommentar

Under Strategiska samtal

Crowdculture

I år öppnade vi vår fjärde utlysning på www.crowdculture.se. Sedan första utlysningen 2012 har mindre projekt fått möjlighet att både marknadsföra och finansiera sina idéer på webbplatsen. På länkarna nedan kan ni läsa om Crowdculture och om Region Kronobergs fond.

Crowdculture – tre sätt att använda Crowdculture

Broschyr om Region Kronobergs Crowdculture-fond

För mer information kontakta:

Emelie Johansson, emelie.c.johansson@kronoberg.se

Lämna en kommentar

Under Mikrofinansiering

KULTURDEBATT: Kan kulturen både sticka ut och nå många?

PRESSINBJUDAN
2015-03-17

I samband med Kulturens Open Space onsdag den 18 mars bjuder Region Kronoberg in till kulturdebatt. Hur blir det med Kronobergarnas kulturutbud under 2015? Kan kulturen både ha bredd och spets? Och hur påverkas det regionala utbudet när staten gör nedskärningar?

Kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S) kommer tillsammans med Pernilla Sjöberg, (M), teaterkonsulenten Malin Nilsson och kulturparkens vd Lennart Johansson att diskutera Kronobergs kulturliv. Moderator är kulturskribenten Camilla Carnmo.

Efter debatten går det självklart bra att ställa frågor och ta del av dagens programutbud. Läs mer om Kulturens Open Space

Välkommen till en spännande dag!

Paneldeltagare:
Ragnar Lindberg, (S)ordf. kulturnämnden
Pernilla Sjöberg, (M) 2: vice ordf. kulturnämnden
Malin Nilsson, teaterkonsulent Riksteatern Kronoberg
Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland

Datum och tid: 18 mars kl 14:00
Plats: Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö (Museisalen)
Anmälan: stefan.ahlrik@kronoberg.se eller på 0709 84 44 22 senast 12.00 på onsdag
För mer information, kontakta:
Stefan Ahlrik, Pressekreterare
+46 470 58 96 70 | +46 709 84 44 22, stefan.ahlrik@kronoberg.se

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Regionalt kulturutbud säkras trots minskat statligt stöd

Vid gårdagens sammanträde beslutade Region Kronobergs kulturnämnd bland annat att säkra nivån på de regionala kulturorganisationernas anslag trots den statliga nedskärningen på 1,5 % inom ramarna för kultursamverkansmodellen. I samband med beslutet gör Region Kronobergs kulturnämnd också en markering riktad till Kulturdepartementetet där man lyfter fram behovet av att den statliga nivån nu tar sitt ansvar som part i kultursamverkansmodellen.

Läs mer i pressmeddelandet.

Läs mer i brevet till kulturdepartementet.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Program klart till Kulturens Open Space 2015

Nu är programmet klart för Kulturens Open Space 2015 den 18 mars på Smålands museum.

Anmälan sker via länken i inbjudan nedan:

Inbjudan och program Kulturens Open Space 2015

Observera att antalet platser är begränsade, först till kvarn!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Information om ERUF, ESF och Södra Östersjöprogrammet

Nedan hittar ni information om finansieringsmöjligheter från Europeiska Regionalfonden, Europeiska Socialfonden och Södra Östersjöprogrammet.

 

Regionalfond och socialfond

Den 17 februari lanserades de nya programmen för regionalfond och socialfond för Småland och öarna i Växjö. Information om dem samt regionala utvecklingsmedel hittar ni i presentationerna nedan. Observera att det utöver detta finns särskilda regionala projektmedel att söka för kulturprojekt.

 

Regionalfonden 2014-2020 lansering

Socialfonden 2014-2020 lansering

20150217_Regionala utvecklingsmedel

 

Södra Östersjöprogrammet

Det gränsregionala EU-programmet South Baltic, som funnits sedan 2007, är ett av flera gränsöverskridande program där Kronoberg ingår och denna programperiod som ordinarie stödområde och har en egen kontaktpunkt för programinformation. Kontaktpunkten finns på Region Kronobergs projektkontor (Therese Magnusson) och ni kan kontakta henne om ni har en projektidé, söker samarbetspartner eller vill ha rådgivning. Närmst i tid planerar vi tillsammans med de andra kontaktpunkterna i Sverige (Blekinge, Kalmar, Skåne) en projektutvecklingsdag i Malmö den 15 april. Vid detta tillfälle kommer även programsekretariatet från Polen att vara med och leda arbetet.

Inbjudan har ännu inte gått ut, men om ni planerar att söka i programmet och är intresserade av att få projektrådgivning får ni gärna kontakta Therese för preliminär intresseanmälan.

Programmet kommer denna period ha följande prioriteringar:

  • små- och medelstora företag
  • miljö inkl. natur- och kulturarv
  • hållbara transporter
  • sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • samarbete mellan institutioner och medborgaren

Mer information om kommande program:

http://en.southbaltic.eu/index/?id=e655c7716a4b3ea67f48c6322fc42ed6

 

För mer information kontakta:
Therese Magnusson, samordnare projektutveckling
0470-72 47 54, therese.magnussion@kronoberg.se

 

Lämna en kommentar

Under EU-samverkan

Kultur, estetik och skapande i skolan

Den 24 april anordnar Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg en konferens kring skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande.

Konferensen riktar sig till länets skolledare och skola-kulturkoordinatorer, tjänstepersonal och förtroendevalda inom skola och kultur på regional och kommunal nivå. Länets kulturorganisationer är välkomna att delta i mån av plats.

Konferensen är kostnadsfri, du kan anmäla dig här.

Läs mer om konferensen

För mer information kontakta Jessica Linde.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Skapande skola

18 mars: Kulturens Open Space 2015 och releasefest för kulturplanen

IMGP4412Kulturens Open Space är regionens årliga mötesplats för alla de aktörer som ingår i vår kultursamverkansmodell i Kronoberg (kulturansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda i region och kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället. Kulturens Open Space är en återkommande mötesplats för dig som vill lära, möta andra och dela med dig. I år blir det releasefest för vår nya regionala kulturplan. Vi berättar om regionens kulturpolitiska prioriteringar för de kommande tre åren och fördjupar oss tillsammans i ett spännande tema.

Kulturens Open Space 2015 äger rum 18 mars i Växjö. Vi börjar 15.00 och från 18.00 bjuder vi på mingelmat. Detaljerat program för dagen skickas ut en vecka före mötet, men du kan redan nu anmäla dig genom att klicka här. Hela eftermiddagen är kostnadsfri. Företrädare för det civila samhället och fria aktörer inom det professionella kulturlivet erbjuds alltid ett fast arvode vid våra möten.

Hjälp oss gärna att sprida informationen om årets Kulturens Open Space!

På bilden: Förra årets Kulturens Open Space i Kosta. Deltagarna samskapar glaskonst med Circus Glass Royale.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade