Kulturplan och andra regionala styrdokument

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Beslut om Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 har fattats i landstingsstyrelsen 14 oktober 2014 och regionstyrelsen 22 oktober 2014. Slutgiltigt beslut fattas i landstingsfullmäktige 24-25 november 2014 och regionfullmäktige 12 december 2014. I samband med regionbildningen, efter slutgiltigt beslut, kommer den slutgiltiga versionen av kulturplanen att finnas tillgänglig här på bloggen. Kulturplanen har tillsammans med förhandlingsframställan skickats till Kulturrådet den 30 oktober.

Regional Kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Förhandlingsframställan

 


 

Flera andra regionala processer att ta fram styrdokument pågår just nu. Nedan kan ni läsa var dessa processer är just nu.

 

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

RUS ska utgöra en samlad strategi för ett läns tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional utveckling. RUS är nu på remiss till och med den 15 januari 2015. Ni kan läsa RUS samt, om ni vill, lämna remisssvar på http://www.ruskronoberg.se/lamna-remissvar/

 

Regional innovationsstrategi (RIS)

Syftet med att göra en innovationsstrategi är att öka förutsättningarna för innovation och tillväxt i södra Småland, genom att lägga grunden för ett samlat innovationsarbete i regionen. En strategi ska börja utveckla gemensamma målbilder, tydliggöra roller, utveckla modeller för innovation. Även RIS är på remiss fram till den 15 januari. Ni kan läsa RIS samt, om ni vill, lämna remissvar på http://www.innovationsodrasmaland.se/lamna-remissvar/

 

Trafikförsörjningsprogram (TFP)

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla utbudet av all kollektiv trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet samt ekonomi. Remissperiod är 27 november 2014 – 27 februari 2015 och remissutgåvan kommer att läggas ut på http://rkmkronoberg.se/

 

Kompetensförsörjningsstrategi

För att effektivt arbeta med de utmaningar som regionen står inför för en hållbar framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning  finns det ett stort behov av att  samla de aktörer som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning. Ni kan följa arbetet på http://kompetenskronoberg.se/

 

För mer information, kontakta

Emelie Johansson, 0470-72 47 59

 

Lämna en kommentar

Under Processen 2014, Regionförbundet södra Småland

Region Kronoberg

Region Kronoberg_logo_CMYK

Den 1 januari 2015 bildar Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland en region. För kulturens del innebär detta bland annat att vi går från dagens tudelade politik (med kulturberedning i både regionförbund och landsting) till en kulturnämnd.

Om du är nyfiken på arbetet med Region Kronoberg kan du läsa mer på http://www.regionkronoberg.se/

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Lessebo Handpappersbruk utsågs till länets kreativa entreprenör 2014

”Med mod och engagemang har ett av länets främsta kulturarv revitaliserats. Den stolta traditionen av hantverk och unicitet breddas med en vilja att vara en självklar del av besöksnäringen.”
Louise Ivarsson
Så löd motiveringen när Regionförbundet södra Småland under onsdagen delade ut pris till länets kreativa entreprenör på kulturområdet. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.

– Det är fantastiskt kul att vårt arbete uppmärksammas i regionen, det är ett prestigefyllt pris som kommer värma i hjärtat länge och höja vår motivation att kämpa ännu hårdare, säger Louise Ivarsson, VD och ägare av Lessebo Handpappersbruk.

Bakgrund
Regionförbundet södra Smålands årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. Utmärkelsen Kreativ entreprenör på kulturområdet tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional 201410071050-1kulturplan för Kronobergs län 2012-2014.

Priset till kreativ entreprenör på kulturområdet beslutas av regionförbundets styrelse och delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Det kan t.ex. gälla restauranger, kaféer, företag, ideella organisationer eller andra aktörer.

För mer information, kontakta:
Gunnar Nordmark, ordförande regionfullmäktige, Regionförbundet södra Småland, 0705 – 763759
Emelie Johansson, samordnare kultur, Regionförbundet södra Småland, 0470 – 724 759 emelie.johansson@rfss.se

Lämna en kommentar

Under Enprocentsregeln, Okategoriserade

Inbjudan till arrangörsträff för unga arrangörer

Är du ung och sugen på arrangera kultur? Varmt välkommen på arrangörsträff den 15 oktober på Regionteatern Blekinge Kronoberg! Läs mer om träffen genom att trycka på bilden nedan och anmäl dig via denna länk.
inbjudan

Lämna en kommentar

Under Regionförbundet södra Småland, Utvecklingsarbete 2012-2014

Remissvar

Nu kan ni läsa remissvaren under fliken Kulturplan 2015 – 2017. De har under de senaste veckorna arbetats in i planen som ska beslutas i respektive fullmäktige under hösten.

 

För mer information kontakta:
Emelie Johansson, 0470-72 47 59

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Hantering av remissvar

Kulturkansliet arbetar just nu med kompletteringar och ändringar i kulturplanen utefter de remissvar och synpunkter som kommer in.

Den 12 september kommer regionförbundets kulturberedning och landstingets kulturberedning i ett gemensamt sammanträde behandla den slutgiltiga versionen inför vidare beslut i respektive arbetsutskott och styrelse. I november kommer planen att skickas in till Kulturrådet.

 

Det finns fortfarande möjlighet att lämna remissvar och synpunkter fram till den 31 augusti. Lättast gör du det här via bloggen under fliken Lämna remiss

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Glad sommar!

Nu tar vi semester och återkommer den 4 augusti med ny energi för att ta oss an fortsatt remissperiod. Önskar er alla en trevlig sommar!KP_frilagd_musik_fria_ordet

/Kulturkansliet genom Emelie

1 Kommentar

Under Okategoriserade

Tack för er medverkan!

KP_frilagd_musik

Tack för er medverkan på remisscaféet den 18 juni!

Här finner ni presentationen från träffen. Remisscafé_presentation

Lämna en kommentar

Under Processen 2014, Regionförbundet södra Småland

Bok- och bibliotekstips!

fri_bibliotek
I höst sker två intressanta events kring böcker och bibliotek i Växjö, den 10 september kring Biblioteket som varumärke och den 23 okt sker den lättlästa bokmässan, se mer nedan!

 

 

Biblioteket som varumärke – populistiskt grepp eller överlevnadsstrategi?

Datum: onsdagen den 10 september 2014

Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

Linnéuniversitetet och Regionbiblioteket Kalmar län och Länsbibliotek Sydost bjuder in till en konferens som tar sin utgångspunkt i utvecklingsarbetet i Futurum.kom, vårt stora projekt om marknadskommunikation och varumärken på bibliotek. Vi har arbetat under 2010-2013 i 25 olika kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och Linnéuniversitetet har medverkat som följeforskare under ledning av fil dr Angela Zetterlund.

Konferensen är en heldagskonferens där vi går från teori till praktik och det kommer att finnas möjlighet till att presentera egna projekt eller posters. Under dagen medverkar bland annat varumärkesforskaren Kaisa Lund, Angela Zetterlund samt Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist från Futurum.kom. Det kommer också att bli parallella seminarier som handlar om marknadsföring i arbetet med digital delaktighet, språkliga minoriteter och barn och ungdomar. Vi summerar lärdomarna kring införandet av mer strategiskt arbete och nya rutiner och blickar framåt mot hur den strategiska marknadskommunikationen kan utvecklas vidare på och med hjälp av biblioteken.

Här är programmet. Anmäl dig till Angela Zetterlund, angela.zetterlund@lnu.se.

Konferensen finns också på Facebook.

 

Lättlästa bokmässan

Nu är programmet klart för lättlästa bokmässan i Växjö 23 oktober. Välkommen till en dag med utställare, miniseminarier och happenings.

Se programmet 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Dags att söka regionförbundets stipendium

fri_hemslöjd

Kulturstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, företrädesvis 18-35 år, som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till kulturstipendium ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, t.ex. genom en utbildning. Stipendier på 20 000 kr delas ut till fyra stipendiater.

Ansökan med personligt brev, där verksamhet i länet anges och arbetsprover skickas till:

Regionförbundet Södra Småland
Videum Science Park
351 96 Växjö

Eller till info@rfss.se

Exempel på arbetsprover är text, foto eller ljudmaterial. Märk om arbetsproverna ska returneras.

Sista datum för ansökning 31 augusti 2014.

Se poster Kulturstipendium A3

För mer information kontakta:
Emelie Johansson, 0470-72 47 59
Andreas Green, 0470-72 47 52
Annika Petersson, 0470-77 85 62

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade