Remissvar

Nu kan ni läsa remissvaren under fliken Kulturplan 2015 – 2017. De har under de senaste veckorna arbetats in i planen som ska beslutas i respektive fullmäktige under hösten.

 

För mer information kontakta:
Emelie Johansson, 0470-72 47 59

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Hantering av remissvar

Kulturkansliet arbetar just nu med kompletteringar och ändringar i kulturplanen utefter de remissvar och synpunkter som kommer in.

Den 12 september kommer regionförbundets kulturberedning och landstingets kulturberedning i ett gemensamt sammanträde behandla den slutgiltiga versionen inför vidare beslut i respektive arbetsutskott och styrelse. I november kommer planen att skickas in till Kulturrådet.

 

Det finns fortfarande möjlighet att lämna remissvar och synpunkter fram till den 31 augusti. Lättast gör du det här via bloggen under fliken Lämna remiss

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Glad sommar!

Nu tar vi semester och återkommer den 4 augusti med ny energi för att ta oss an fortsatt remissperiod. Önskar er alla en trevlig sommar!KP_frilagd_musik_fria_ordet

/Kulturkansliet genom Emelie

1 Kommentar

Under Okategoriserade

Tack för er medverkan!

KP_frilagd_musik

Tack för er medverkan på remisscaféet den 18 juni!

Här finner ni presentationen från träffen. Remisscafé_presentation

Lämna en kommentar

Under Processen 2014, Regionförbundet södra Småland

Bok- och bibliotekstips!

fri_bibliotek
I höst sker två intressanta events kring böcker och bibliotek i Växjö, den 10 september kring Biblioteket som varumärke och den 23 okt sker den lättlästa bokmässan, se mer nedan!

 

 

Biblioteket som varumärke – populistiskt grepp eller överlevnadsstrategi?

Datum: onsdagen den 10 september 2014

Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

Linnéuniversitetet och Regionbiblioteket Kalmar län och Länsbibliotek Sydost bjuder in till en konferens som tar sin utgångspunkt i utvecklingsarbetet i Futurum.kom, vårt stora projekt om marknadskommunikation och varumärken på bibliotek. Vi har arbetat under 2010-2013 i 25 olika kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och Linnéuniversitetet har medverkat som följeforskare under ledning av fil dr Angela Zetterlund.

Konferensen är en heldagskonferens där vi går från teori till praktik och det kommer att finnas möjlighet till att presentera egna projekt eller posters. Under dagen medverkar bland annat varumärkesforskaren Kaisa Lund, Angela Zetterlund samt Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist från Futurum.kom. Det kommer också att bli parallella seminarier som handlar om marknadsföring i arbetet med digital delaktighet, språkliga minoriteter och barn och ungdomar. Vi summerar lärdomarna kring införandet av mer strategiskt arbete och nya rutiner och blickar framåt mot hur den strategiska marknadskommunikationen kan utvecklas vidare på och med hjälp av biblioteken.

Här är programmet. Anmäl dig till Angela Zetterlund, angela.zetterlund@lnu.se.

Konferensen finns också på Facebook.

 

Lättlästa bokmässan

Nu är programmet klart för lättlästa bokmässan i Växjö 23 oktober. Välkommen till en dag med utställare, miniseminarier och happenings.

Se programmet 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Dags att söka regionförbundets stipendium

fri_hemslöjd

Kulturstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, företrädesvis 18-35 år, som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till kulturstipendium ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, t.ex. genom en utbildning. Stipendier på 20 000 kr delas ut till fyra stipendiater.

Ansökan med personligt brev, där verksamhet i länet anges och arbetsprover skickas till:

Regionförbundet Södra Småland
Videum Science Park
351 96 Växjö

Eller till info@rfss.se

Exempel på arbetsprover är text, foto eller ljudmaterial. Märk om arbetsproverna ska returneras.

Sista datum för ansökning 31 augusti 2014.

Se poster Kulturstipendium A3

För mer information kontakta:
Emelie Johansson, 0470-72 47 59
Andreas Green, 0470-72 47 52
Annika Petersson, 0470-77 85 62

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Nu släpper vi en förhandsversion av remissutgåvan av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 (med reservation för ändringar vid regionstyrelsens sammanträde 18 juni). Mer information och remissutgåvan hittar du under fliken ”Lämna remiss” (under rubriken Kulturplan 2015-2017). Vi vill också passa på att hälsa välkommen till vårt remisscafé den 18 juni.

Inbjudan Remisscafé 20140618-page-0Inbjudan remisscafe som PDF

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Dokumentation Bibliotekens Open Space

Tack för er medverkan i Bibliotekens Open Space den 20 mars i Växjö!

Via denna länk hittar ni all dokumentation från dagen.

För mer information, kontakta:
Emelie Johansson, emelie.johansson@rfss.se, 0470-72 47 59

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Processen 2014, Regionförbundet södra Småland, Strategiska samtal

Remisscafé den 18 juni

Den 5 juni släpps remissutgåvan av Regional Kulturplan för Kronobergs län 2015 – 2017. Av denna anledning bjuder Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland in till remisscafé.

Målgruppen för mötet är kommunerna och berörda kulturaktörer med särskilt fokus på civila samhällets aktörer och det fria kulturlivet.

Under remisscafét kommer kulturkansliet att berätta om förändringar i planen, sedan finns det möjlighet att både komma med synpunkter och ställa frågor.

När: 18 juni kl. 16.00 – 18.00
Var: Regionförbundets lokaler på Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö
Hur: Informellt mingel utan föranmälan

Det finns möjlighet att lämna remiss till och med den 31 augusti.

Varmt välkomna!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Processen 2014, Regionförbundet södra Småland

Revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län

Under 2014 reviderar Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den reviderade kulturplanen kommer att omfatta 2015-2017. Vi vill tacka för de inspel som ni gjort under hösten 2013 och våren 2014, i form av:

  • Dialogmöten och Open Space
  • De verksamhetssamtal och den kvalitativa och kvantitativa redovisning i Kulturdatabasen som kulturorganisationerna bidragit med
  • De uppdaterade nulägesbeskrivningar som kommunerna bidragit med
  • Förstudier och resultat av kulturpolitiska uppdrag

Den remissutgåva som just nu förbereds grundar sig på dessa inspel. Det bör dock poängteras att 2011 års omfattande kulturplaneprocess lade grunden för ett styrdokumentet som fortfarande i stora drag är aktuellt. Därför vill vi också passa på att tacka för det gedigna arbete som ni bidrog till inför den första regionala kulturplanen.

Remissutgåvan kommer att tillgängliggöras på www.kulturplankronoberg.se den 5 juni. I samband med att utgåvan blir offentlig kommer vi även att bjuda in till ett remisscafé med presentation av den reviderade kulturplanen och möjlighet att ställa frågor. Den öppna planeringsprocess som karaktäriserar arbetet med den regionala kulturplanen fortsätter under remissperioden och fortsatta inspel är av stor vikt. Remiss kan lämnas fram till den 31 augusti via post eller direkt på www.kulturplankronoberg.se där det kommer att finnas en speciell flik till ändamålet. Svaren behandlas lika oavsett på vilket sätt de kommer in. Efter remissperioden kommer vi att sammanställa slutversionen av kulturplanen. Denna kommer sedan att beslutas i respektive styrelse i oktober.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Processen 2014