Dokumentation från Kulturens Open Space 2015

IMG_2875

Stort tack till alla deltagare på Kulturens Open Space 2015. Denna gång var temat yttrandefrihet och det fria ordet. Nedan hittar ni dokumentation från träffen.

 

Deltagarlista Kulturens Open Space 2015

Program Kulturens Open Space 2015

Dokumentation Kulturens Open Space 2015

Region Kronobergs presentation

Det fria ordets hus presentation

 

Svenska PEN hittar ni på www.svenskapen.se och www.dissidentblog.org

Lämna en kommentar

Under Strategiska samtal

Crowdculture

I år öppnade vi vår fjärde utlysning på www.crowdculture.se. Sedan första utlysningen 2012 har mindre projekt fått möjlighet att både marknadsföra och finansiera sina idéer på webbplatsen. På länkarna nedan kan ni läsa om Crowdculture och om Region Kronobergs fond.

Crowdculture – tre sätt att använda Crowdculture

Broschyr om Region Kronobergs Crowdculture-fond

För mer information kontakta:

Emelie Johansson, emelie.c.johansson@kronoberg.se

Lämna en kommentar

Under Mikrofinansiering

KULTURDEBATT: Kan kulturen både sticka ut och nå många?

PRESSINBJUDAN
2015-03-17

I samband med Kulturens Open Space onsdag den 18 mars bjuder Region Kronoberg in till kulturdebatt. Hur blir det med Kronobergarnas kulturutbud under 2015? Kan kulturen både ha bredd och spets? Och hur påverkas det regionala utbudet när staten gör nedskärningar?

Kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S) kommer tillsammans med Pernilla Sjöberg, (M), teaterkonsulenten Malin Nilsson och kulturparkens vd Lennart Johansson att diskutera Kronobergs kulturliv. Moderator är kulturskribenten Camilla Carnmo.

Efter debatten går det självklart bra att ställa frågor och ta del av dagens programutbud. Läs mer om Kulturens Open Space

Välkommen till en spännande dag!

Paneldeltagare:
Ragnar Lindberg, (S)ordf. kulturnämnden
Pernilla Sjöberg, (M) 2: vice ordf. kulturnämnden
Malin Nilsson, teaterkonsulent Riksteatern Kronoberg
Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland

Datum och tid: 18 mars kl 14:00
Plats: Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö (Museisalen)
Anmälan: stefan.ahlrik@kronoberg.se eller på 0709 84 44 22 senast 12.00 på onsdag
För mer information, kontakta:
Stefan Ahlrik, Pressekreterare
+46 470 58 96 70 | +46 709 84 44 22, stefan.ahlrik@kronoberg.se

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Regionalt kulturutbud säkras trots minskat statligt stöd

Vid gårdagens sammanträde beslutade Region Kronobergs kulturnämnd bland annat att säkra nivån på de regionala kulturorganisationernas anslag trots den statliga nedskärningen på 1,5 % inom ramarna för kultursamverkansmodellen. I samband med beslutet gör Region Kronobergs kulturnämnd också en markering riktad till Kulturdepartementetet där man lyfter fram behovet av att den statliga nivån nu tar sitt ansvar som part i kultursamverkansmodellen.

Läs mer i pressmeddelandet.

Läs mer i brevet till kulturdepartementet.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Program klart till Kulturens Open Space 2015

Nu är programmet klart för Kulturens Open Space 2015 den 18 mars på Smålands museum.

Anmälan sker via länken i inbjudan nedan:

Inbjudan och program Kulturens Open Space 2015

Observera att antalet platser är begränsade, först till kvarn!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Information om ERUF, ESF och Södra Östersjöprogrammet

Nedan hittar ni information om finansieringsmöjligheter från Europeiska Regionalfonden, Europeiska Socialfonden och Södra Östersjöprogrammet.

 

Regionalfond och socialfond

Den 17 februari lanserades de nya programmen för regionalfond och socialfond för Småland och öarna i Växjö. Information om dem samt regionala utvecklingsmedel hittar ni i presentationerna nedan. Observera att det utöver detta finns särskilda regionala projektmedel att söka för kulturprojekt.

 

Regionalfonden 2014-2020 lansering

Socialfonden 2014-2020 lansering

20150217_Regionala utvecklingsmedel

 

Södra Östersjöprogrammet

Det gränsregionala EU-programmet South Baltic, som funnits sedan 2007, är ett av flera gränsöverskridande program där Kronoberg ingår och denna programperiod som ordinarie stödområde och har en egen kontaktpunkt för programinformation. Kontaktpunkten finns på Region Kronobergs projektkontor (Therese Magnusson) och ni kan kontakta henne om ni har en projektidé, söker samarbetspartner eller vill ha rådgivning. Närmst i tid planerar vi tillsammans med de andra kontaktpunkterna i Sverige (Blekinge, Kalmar, Skåne) en projektutvecklingsdag i Malmö den 15 april. Vid detta tillfälle kommer även programsekretariatet från Polen att vara med och leda arbetet.

Inbjudan har ännu inte gått ut, men om ni planerar att söka i programmet och är intresserade av att få projektrådgivning får ni gärna kontakta Therese för preliminär intresseanmälan.

Programmet kommer denna period ha följande prioriteringar:

  • små- och medelstora företag
  • miljö inkl. natur- och kulturarv
  • hållbara transporter
  • sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  • samarbete mellan institutioner och medborgaren

Mer information om kommande program:

http://en.southbaltic.eu/index/?id=e655c7716a4b3ea67f48c6322fc42ed6

 

För mer information kontakta:
Therese Magnusson, samordnare projektutveckling
0470-72 47 54, therese.magnussion@kronoberg.se

 

Lämna en kommentar

Under EU-samverkan

Kultur, estetik och skapande i skolan

Den 24 april anordnar Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg en konferens kring skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande.

Konferensen riktar sig till länets skolledare och skola-kulturkoordinatorer, tjänstepersonal och förtroendevalda inom skola och kultur på regional och kommunal nivå. Länets kulturorganisationer är välkomna att delta i mån av plats.

Konferensen är kostnadsfri, du kan anmäla dig här.

Läs mer om konferensen

För mer information kontakta Jessica Linde.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade, Skapande skola

18 mars: Kulturens Open Space 2015 och releasefest för kulturplanen

IMGP4412Kulturens Open Space är regionens årliga mötesplats för alla de aktörer som ingår i vår kultursamverkansmodell i Kronoberg (kulturansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda i region och kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället. Kulturens Open Space är en återkommande mötesplats för dig som vill lära, möta andra och dela med dig. I år blir det releasefest för vår nya regionala kulturplan. Vi berättar om regionens kulturpolitiska prioriteringar för de kommande tre åren och fördjupar oss tillsammans i ett spännande tema.

Kulturens Open Space 2015 äger rum 18 mars i Växjö. Vi börjar 15.00 och från 18.00 bjuder vi på mingelmat. Detaljerat program för dagen skickas ut en vecka före mötet, men du kan redan nu anmäla dig genom att klicka här. Hela eftermiddagen är kostnadsfri. Företrädare för det civila samhället och fria aktörer inom det professionella kulturlivet erbjuds alltid ett fast arvode vid våra möten.

Hjälp oss gärna att sprida informationen om årets Kulturens Open Space!

På bilden: Förra årets Kulturens Open Space i Kosta. Deltagarna samskapar glaskonst med Circus Glass Royale.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Ny organisation – nya regionala kulturpolitiker – ny regional kulturplan

Kulturnämndens presidium21 januari 2015 gick Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland samman i en ny organisation – Region Kronoberg. På www.regionkronoberg.se hittar du mer information om bakgrunden till den nya organisationen och vad Region Kronoberg kommer att arbeta med. Mer information om Region Kronobergs nya kulturnämnd hittar du här.

”Jag ser fram emot att leda arbetet i kultur-nämnden och vara med i utvecklingen av regionens kulturliv de kommande åren. Kultursamverkansmodellen i Kronoberg och den nya regionala kulturplanen 2015-2017 är en viktig grund för nämndens kommande arbete”, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Det blir releasefest för den nya regionala kulturplanen i samband med Kulturens Open Space 2015 den 18 mars.

På bilden: presidiet för Region Kronobergs kulturnämnd. Från vänster 1:e vice ordförande Ros-Marie Jönsson-Neckö (S), ordförande Ragnar Lindberg (S) och 2:e vice ordförande Pernilla Sjöberg (M).

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Årets Kulturpris, Bubblare och kulturstipendier utdelade

Idag delades 2014 års Kulturpris, Bubblare och Kulturstipendier ut på Regionfullmäktige.

Regionförbundet södra Smålands årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. Utmärkelserna Kulturpris och Bubblare tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014.

Kulturpris

Regionförbundet södra Smålands kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Avsikten är att uppmärksamma personer som normalt inte kan komma i åtnjutande av varken stipendium eller annat belöningssystem. Priset består av ett särskilt konstverk eller konsthantverk som specialbeställs för ändamålet till ett värde av 10 000 kr.

 

Ulf Jansson

Med livslUlf Jansson litenust och nyfikenhet skapas verk i världsklass i snickarboden i Alvesta. Gränslösheten är utmärkande för ett konstnärskap som vågar skapa även det lekfullt onyttiga.

Koppling till medborgarperspektiv i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014:

–                     Du ska få tillgång till ett breddat kulturutbud med hög kvalitet

 

Bubblare

Bubblare ska gå till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektoröverskridande samarbete. Priset är ett vandringspris bestående av ett glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.

 

Hastur Förlag

I en branOla Svensson_ Hastur förlagsch med kris har Hastur med skräckinjagande övertygelse berikat litteraturutbudet med ibland överraskande men ständigt utvecklande högkvalitativ skräck- och fantasy.

Koppling till medborgarperspektiv i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014:

–                     Du ska få tillgång till ett breddat kulturutbud med hög kvalitet

 

Kulturstipendiater

Regionförbundet södra Småland delar årligen ut fyra stipendier om 20 000 kronor vardera. Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

Sökande till kulturstipendium ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i länet. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis 18-35 år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Det kan t.ex. gälla att genomföra olika typer av påbörjad utbildning.

 

Emma Ericsson, Växjö – Dans

Med sin entrepreEmma Ericssonnöriella ådra har Emma Ericsson blivit en viktig del av regionens dansliv. Variationen i hennes rörelsespråk är stort, allt ifrån streetens tyngd till den lyriska jazzens lätthet och i hennes koreografiska verk lyckas hon visa på dansens mångfald.

 

Linda Sjöblom, Växjö – Foto

Linda Sjöblolinda copyms bilder uppvisar såväl hög teknisk kvalitet som konstnärlig blick. De stillsamma motiven skulpteras skickligt fram med befintligt ljus och förstärks innehållsmässigt av genomtänkt komposition.

 

För mer information kontakta:
Emelie Johansson, samordnare kulturfrågor, 0470- 72 47 59, emelie.johansson@rfss.se

Lämna en kommentar

Under Regionförbundet södra Småland